SPECIALday

[SpecialDays] 9ปีแล้วล่ะ

posted on 23 Dec 2011 12:35 by hanachiko in SPECIALdayมาอัพสั้นๆ


9 ปีแล้วอาจจะไม่ได้ร้องไห้งอแงเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังรักและคิดถึงอยู่เสมอนะ....ฮานะ